wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Kurs językowo kulturowo...


Strzyżów, dn. 2014-02-06

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przedkładamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na  świadczenie usługi szkoleniowej (Numer ogłoszenia: 523334 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013)

 

Zamawiający dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty, w wyniku odmowy zawarcia umowy przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC ul. Warszawska 49 lok 50, 25-531 Kielce i wybrał ofertę wykonawcy, który uzyskał drugą w rankingu najwyższą notę po ofercie, która została pierwotnie wybrana jako najkorzystniejsza - WEKTOR Szymon Trzemżalski, ul. Kraszewskiego 10/4, 35-016 Rzeszów.

Jednocześnie zamawiający wyraźnie podkreśla, że dokonał tej czynności bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert. 

Zobacz pełną listę aktualności