wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

MUM

KAPITAL_LUDZKImumUE+EFS_L-kolor 

"Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie począwszy od obecnego roku szkolnego bierze udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -"Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne". Zakwalifikowani uczniowie klas pierwszych technikum mają możliwość uczestniczenia w całkowicie bezpłatnym projekcie przez trzy lata szkolne, otrzymując w roku szkolnym średnio 2 godziny zajęć dodatkowych z matematyki. Ponadto otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci materiałów szkoleniowych oraz podręczników. Wyróżniający się uczniowie będą mogli wziąć udział w bezpłatnych letnich obozach naukowych, które zostaną zorganizowane w miejscach atrakcyjnych turystycznie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie Uniwersytetu Rzeszowskiego: http://www.mum.univ.rzeszow.pl/

 

Proszę o jak najszybsze dostarczenie wypełnionych "DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE"

Koordynator projektu - Piotr Tomkowicz