wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Program fundacji NPB

 

Fundacja Narodowego Banku Polskiego - „Program wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych w zestawy interaktywne

 

Dzięki realizacji przez Fundację Narodowego Banku Polskiego „Programu wyposażenia 100 szkół ponadgimnazjalnych w zestawy interaktywne”, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie wzbogacił się o kolejną TABLICĘ INTERAKTYWNĄ.

Program realizowany jest zgodnie z głównym celem statutowym Fundacji Narodowego Banku Polskiego, jakim jest wspieranie działań promujących rozwój nauk ekonomicznych i edukacji ekonomicznej. 

Program przewiduje wykorzystanie tablicy na zajęciach z przedsiębiorczości. Tablica interaktywna umożliwia wykorzystywanie podczas zajęć lekcyjnych Internetu, programów multimedialnych, wyświetlanie filmów dydaktycznych, jak również tworzenie indywidualnych lekcji i ich prezentację. Oprogramowanie tablicy zawiera aplikacje i narzędzia do prezentacji materiału edukacyjnego w sposób nowoczesny, ciekawy i interaktywny.

 

Fundacja Narodowego Banku Polskiego zapewniła szkole bezpłatny montaż i konfigurację zestawu tablicy interaktywnej i projektora oraz szkolenie dla nauczycieli obsługujących sprzęt. Zapewniła również licencję do korzystania z dostarczonego oprogramowania.

 

Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie składa podziękowanie Fundacji Narodowego Banku Polskiego za możliwość skorzystania z pomocy Fundacji w rozwoju bazy dydaktycznej.