wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA

 

 

Praktyka zawodowa jest przedsięwzięciem ujętym w ramowym planie nauczania i realizowanym w cyklu kształcenia w danym zawodzie. Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością. Kierownika szkolenia praktycznego zpoznanie, uczniów ze szczegółowymi wymaganiami edukacyjnymi, wynikającymi z realizowanego programu praktyk oraz sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

Kierownik szkolenia praktycznego zobowiązany jest do przedstawienia powyższego regulaminu każdej klasie nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyki zawodowej

 

Uczniowie kierowani na praktykę posiadają:

a) dzienniczek praktyk

b) program praktyk

c) skierowanie i druk oceny 

 Dyscyplina praktycznej nauki zawodu

1. Praktykant jest uczniem szkoły i podlega regulaminowi zakładowemu i szkolnemu.

2. Praktyka trwa zgodnie z programem praktyk.

3. Praktykant nie może spóźniać się, ani opuszczać dni praktyk.

4. W miejscu praktyki obowiązuje wzorowa kultura bycia.

5. W czasie odbywania praktyki przeprowadzane są kontrole przez kierownika praktyk.

 Terminy praktyk zawodowych w roku szkolnym 2011/2012

Kl. - II TH Technik handlowiec od  3.10 do 28.10.2011 zajęcia dla technik mechanik na okres praktyk – zawieszone.

Kl. - III  TIP  Technik informatyk od  3.10 do 28.10.2011

Kl. - III TIP Technik pojazdów samochodowych  od  2-05-do 27-05-2011

 Uczniowie mogą sami szukać sobie miejsca odbywania Praktyk Zawodowych przez wakacje. Do 5.09.2011.

KL. III THM  Technik Handlowiec od 7.05.2012 do 1.06. 2012.

Kl. III THM Technik Mechanik  od 7.05.2012 do 1.06. 2012.  – obróbka skrawaniem.

Kl. - III  Technik ekonomista  od  3.10 do  28.10. 2011.

Zaliczenie praktyki

Uczeń zobowiązany jest do prowadzenia dzienniczka praktyk na bieżąco w zakładzie pracy oraz przedstawiania go w czasie kontroli, celem sprawdzenia merytorycznego i kompletności ćwiczeń.

Na ocenę końcową z praktyki zawodowej składają się:

- obecności na praktyce;

- oceny prowadzenia dzienniczka praktyk.

Ocenę z praktyk wraz z uzasadnieniem wpisuje do dzienniczka pracodawca lub osoba odpowiedzialna u pracodawcy za realizację programu nauczania praktyk zawodowych.

Uczeń, który w określonym terminie nie rozliczy się z praktyk otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Uczniowie Technikum Zespołu Szkół Technicznych mogą liczyć na praktyki w następujących zakładach pracy:

Dane teleadresowe       ZAWÓD
         
Wacław Szary
ELEKTRA Sp. z o.o. 
35-055 Rzeszów,
ul. Szopena 17
tel. [17] 853 71 90...93
fax [17] 853 71 99
www.elektra.un.pl
e-mail: elektra@elektra.un.pl
    Technik informatyk
         

Łukasiewicza 4
38-100 Strzyżów
tel. 17 746 17 01
www.triton.cc.pl 

    Technik informatyk
         

SIECI KOMPUTEROWE
INN-SAT
35-201 Rzeszów,
ul.Kochanowskiego 1
tel. 17 8522952

      Technik informatyk
         

Ideo Sp. z o. o.
ul. Nad Przyrwą 13
35-234 Rzeszów
tel. 17 8602186

      Technik informatyk
         

FROGO KOMPUTERY
35-032 Rzeszów
Pl. Sreniawitów 7
17 8506000

      Technik informatyk
         

GCO sp. z o.o.
ul. Słowackiego 24
35-060 Rzeszów
tel. 17 7176000
NOVAIA-STRZYZÓW

      Technik informatyk
         

ELEKTRO-TEL
ul. Słowackiego 6
35-060 Rzeszów
tel. 17 8526291

      Technik informatyk
         

Apollo so. z o.o.
ul. Grunwaldzka 4
35-068 Rzeszów
tel. 17 8520901 w 31

      Technik informatyk
         

OPTeam s.a.
35-032 Rzeszów
ul. Lisa Kuli 3
tel. 17 8672100

      Technik informatyk
         

Ośrodek Kultury
w Wiśniowej n/W
tel. 17 27 75 393

      Technik informatyk

 

       

QUATRO COMPUTERS
35-064 Rzeszów
ul. Matejki 2
tel. 17 8536163

      Technik informatyk

 

 

       
Gminna Spółdzielnia SCh.
38-100 Strzyzów
ul. Rynek 3
tel. 17 27 60 581
      Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technik agrobiznesu
         
Gminna Spółdzielnia SCh.
38-124 Wiśniowa 262
tel. 17 27 75 996
      Technik ekonomista
Technik handlowiec
         
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
WENTA ul. Frysztackiego 32
38-130 Frysztak tel. 17 27 60 360
      Technik handlowiec
         
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzyżów
ul. Mostowa 9 38-100 Strzyżów
tel. 17 27 61 011
      Technik ekonomista
Technik informatyk
         
Urząd Gminy Frysztak
ul. Księdza Blajera 20
38-130 Frysztak tel. 17 27 77 110
      Technik ekonomista
Technik informatyk
         
Urząd Skarbowy w Strzyżowie
ul. Daszyńskiego 6
tel. 17 27 68 500
      Technik ekonomista
Technik informatyk
         
Urząd Miejski w Strzyżowie
ul. Przecławczyka 5
tel. 17 27 61 354
      Technik informatyk
Technik ekonomista
         
Zespół Obsługi Ekonomiczno -
Administracyjnej Szkół
38-130 Frysztak
ul. Księdza Blajera 20
tel. 17 27 77 922
      Technik ekonomista

 

 

       
F.H.U GREG Wilusz Grzegorz
ul. Modrzewiowa 1D
38-100 Strzyżów
tel. 604 338 476
      Technik mechanik
         
Moto - Hol  Jacek Szaro
38-100 Strzyżów ul. Bat. Chłopskich 9
tel. 17 27 61 456
      Technik mechanik
         
F.U.H. TOMEX  Tomasz Szaro
38-100 Strzyżów ul. Bat. Chłopskich 9
tel. 17 27 61 456
      Technik mechanik
         
AUTO-NAPRAWA i HANDEL
Tomasz Mikuszewski
Glinik Średni 66
tel. 17 27 77 931
      Technik mechanik