wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

CKP w Strzyżowie

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół w Strzyzowie.

 

Centrum Kształcenia Praktycznego w Strzyżowie powstało w 2007 roku. Wraz z podobnymi instytucjami w innych miastach tworzy na terenie Polski sieć placówek edukacyjnych, udostępniających pracownie zawodowe oraz wykwalifikowaną kadrę zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym dla potrzeb edukacji zawodowej.

Centrum, starając się dostosować swoją ofertę do potrzeb regionalnego rynku pracy, nie zaniedbuje współpracy z innymi instytucjami, zajmującymi się edukacją zawodową, w tym wieloma z zagranicy, dzięki czemu może dostosowywać swą działalność do europejskich trendów w kształceniu zawodowym.

W tej chwili Zespół Szkół w Strzyżowie jest na etapie tworzenia CKP. Pozyskujemy maszyny z WSK Rzeszów, które podlegają gruntownej naprawie. Jednak trzeba zaznaczyć, że uczniowie już odbywają tu zajęcia praktyczne.

Dodatkowo ZS uczestniczy w projekcie Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Projekt ten powstał w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, a jego zadaniem jest wsparcie niektórych jednostek edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego dla zawodów i kierunków nowoczesnych technologii, związanych głównie z przemysłem lotniczym, na które jest największe zapotrzebowanie w regionie. Program ten objął głownie szkoły zawodowe i Centra Kształcenia Praktycznego będące członkami Stowarzyszenia Dolina Lotnicza. Oznacza to, że przedsiębiorstwa związane z przemysłem lotniczym mają największą szansę na rozwój, a kształcenie dla nich kadr jest nie tylko największym wyzwaniem, ale również wskazuje wyraźnie, jakie są zapotrzebowania w zawodach na terenie naszego regionu. Do tej pory firmy związane z przemysłem lotniczym regionu podkarpackiego zabiegały głównie o operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Dzisiaj potrzeba ta nadal jest ogromna, a pracownicy nowozatrudnieni są poważnie motywowani finansowo. W takich przedsiębiorstwach zdobywa się doświadczenie, lepsze kwalifikacje i możliwość pracy w niezwykle estetycznych warunkach. W naszym CKP przygotowywane są również laboratoria do nauki wielu innych bardzo potrzebnych na lokalnym rynku pracy zawodów:

  • obrabiarek sterowanych numerycznie,
  • nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych,
  • komputerowego wspomagania i wytwarzania dokumentacji technicznej CAD/CAM,
  • silników spalinowych i konstrukcji samochodów,
  • diagnostyki samochodowej,
  • laboratorium mechatroniki,
  • obróbki ręcznej i spawalnictwa,
  • laboratorium prac i materiałów wykończeniowych w budownictwie,

dodatkowo utworzenie 3 sal dydaktycznych oraz audiowizualnej sali konferencyjnej.