wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Egzamin czeladniczy

TERMINARZ EGZAMINÓW CZELADNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH KOŃCZĄCYCH NAUKĘ I DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE W CZERWCU i LIPCU 2011 r. 

 

L.p.

NAZWA ZAWODU – symbol cyfrowy

Pisemny egzamin teoretyczny oraz

skierowanie na egzamin praktyczny 

Teoretyczny egzamin ustny  i ogłoszenie wyników egzaminu
                Uwagi

1)

Rzeźnik-wędliniarz – 751105

-

-

 

2)

Betoniarz-zbrojarz – 711402

Cieśla – 711501

Kamieniarz – 711301

Murarz – 711202

Posadzkarz – 712204

Malarz – tapeciarz 713101

1.07.2011r. godz. 9.00

12.07.2011r. godz. 9.00

 

3)

Fryzjer – 514101 – egzamin pisemny, ustny i praktyczny

27.06.2011r. godz. 8.00

27.06.2011r. godz. 8.00

 

4)

Cukiernik – 751201

28.06.2011r. godz. 9.00

05.07.2011r.godz. 9.00

 

5)

Stolarz – 752205

1.07.2011r. godz. 9.00

13.07.2011r. godz. 9.00

 

6)

Piekarz – 751204

28.06.2011r. godz. 11.00

7.07.2011r. godz. 9.00

 

7)

Elektryk – 741103

Elektromechanik – 741201

29.06.2011r. godz. 9.00

4.07.2011r. godz. 9.00

 

8)

Lakiernik samochodowy – 713203

Blacharz samochodowy – 721306

Mechanik pojazdów samochodowych – 723103

Elektromechanik pojazdów samochodowych – 741203

30.06.2011r. godz. 9.00

8.07.2011r. godz. 9.00

 

9)

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 712604

Monter instalacji gazowych – 712603

30.06.2011r. godz. 11.00

11.07.2011r. godz.9.00

 

10)

Ślusarz – 722204

29.VI.2011r. godz. 11.00

07.07.2011r. godz. 11.00

 

U W A G A  !

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa w pokoju kierownika szkolenia praktycznego w miesiącu maju , następujące dokumenty:

1.    czytelnie wypełniony wniosek oraz jedno zdjęcie legitymacyjne (czytelnie podpisane)

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych w dniu egzaminu w Izbie Rzemieślniczej ul. Grunwaldzka 19 w Rzeszowie następujące dokumenty:

2.    kopię świadectwa ukończenia szkoły wraz z oryginałem celem uwierzytelnienia

3.    zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu lub kopia świadectwa pracy

4.    kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 Opłata egzaminacyjna : 310,00 zł. Opłatę powinien zapłacić pracodawca.

 

TERMINARZ EGZAMINÓW CZELADNICZYCH DLA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH KOŃCZĄCYCH NAUKĘ I DOKSZTAŁCANIE TEORETYCZNE W SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2011 r. 

L.p.

NAZWA ZAWODU – symbol cyfrowy

Pisemny egzamin teoretyczny oraz

skierowanie na egzamin praktyczny 

Teoretyczny egzamin ustny  i ogłoszenie wyników egzaminu
                Uwagi

1)

Rzeźnik-wędliniarz – 751105

1.09.2011r. godz. 10.00-

egzamin pisemny i ustny

3.09.2011r. godz. 9.00

- egzamin praktyczny

 

2)

Betoniarz-zbrojarz – 711402

Cieśla – 711501

 

Murarz – 711202

Posadzkarz – 712204

Malarz – tapeciarz 713101

7.09.2011r. godz. 9.00

16.09.2011r. godz. 9.00

 

3)

Fryzjer – 514101 – egzamin pisemny, ustny i praktyczny

29.08.2011r. godz. 8.00

5.09.2011r. godz. 8.00

29.08.2011r. godz. 8.00

5.09.2011r. godz. 8.00

 

4)

Cukiernik – 751201

30.08.2011r. godz. 9.00

13.09.2011r.godz. 9.00

 

5)

Stolarz – 752205

24.08.2011r. godz. 9.00

8.09.2011r. godz. 9.00

 

6)

Piekarz – 751204

1.09.2011r. godz. 11.00

15.09.2011r. godz. 9.00

 

7)

Elektryk – 741103

Elektromechanik – 741201

31.08.2011r. godz. 9.00

12.09.2011r. godz. 11.00

 

8)

Lakiernik samochodowy – 713203

Blacharz samochodowy – 721306

Mechanik pojazdów samochodowych – 723103

Elektromechanik pojazdów samochodowych – 741203

6.09.2011r. godz. 9.00

19.09.2011r. godz. 9.00

 

9)

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych – 712604

Monter instalacji gazowych – 712603

12.09.2011r. godz. 9.00

22.09.2011r. godz.9.00

 

10)

Ślusarz – 722204

2.09.2011r. godz. 9.00

20.09.2011r. godz. 9.00

 

U W A G A  !

 Opłata egzaminacyjna : 310,00 zł - opłatę powinien ponieść pracodawca.

TELEFONY  INFORMACYJNE: (017) 853 20 21   lub 17 2761 193 w 56

 

ZAKRES I WYMAGANIA EGZAMINU CZELADNICZEGO

 

 1. Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.
 2. Kolejność zdawania etapów egzaminu w danym zawodzie ustala przewodniczący komisji w porozumieniu z izbą rzemieślniczą.
 3. Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne.
 4. Etap teoretyczny odbywa się w dwóch częściach: pisemnej i ustnej.
 5. Na egzaminie czeladniczym:

1) Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi w formie testu wyboru (siedem pytań z siedmiu przedmiotów) na pytania z zakresunastępujących tematów:

 1. rachunkowość zawodowa,
 2. dokumentacja działalności gospodarczej,
 3. rysunek zawodowy,
 4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
 6. podstawowe przepisy prawa pracy,
 7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzaniaprzedsiębiorstwem;

2) Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakres następujących tamatów:

 1. technologia,
 2. maszynoznawstwo,
 3. materiałoznawstwo.
 1. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.
 2. Czas trwania części pisemnej etapu teoretycznego nie może być dłuższy niż 210 minut.
 3. Część pisemną etapu teoretycznego kandydat wykonuje na przygotowanych przez izbę rzemieślniczą arkuszach egzaminacyjnych, które zawierają co najmniej po dwa pytania z zakresu każdego tematu egzaminu.
 4. Część ustna etapu teoretycznego trwa do 30 minut.
 5. Na etap praktyczny i teoretyczny egzaminu kandydat zgłasza się z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość oraz dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania etapu praktycznego.

U W A G A !

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego składa w Szkole u Kierownika Szkolenia Praktycznego - czytelnie wypełniony wniosek oraz jedno zdjęcie legitymacyjne (czytelnie podpisane), a po zakończeniu zajęć edukacyjnych, (ostatecznie w dniu egzaminu) w Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie następujące dokumenty:

 1. kopię świadectwa ukończenia szkoły wraz z oryginałem celem uwierzytelnienia,
 2. zaświadczenie o odbyciu praktycznej nauki zawodu lub kopia świadectwa pracy,
 3. kopię umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

EGZAMIN ODBĘDZIE SIĘ W IZBIE RZEMIEŚLNICZJ W RZESZOWIE UL. GRUNWALDZKA 19.