wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie


Od września 2010 roku w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie realizowana jest innowacja pedagogiczna zarejestrowana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Tytuł innowacji to: Specjalizacja „Doradztwo biznesowe" w technikum ekonomicznym.
Innowacja oparta jest o autorski modułowy program nauczania. Wprowadzenie innowacji ma na celu kształtowanie przedsiębiorczej postawy uczniów oraz ułatwienie im wejścia na rynek pracy poprzez przygotowanie do realizacji działań w zakresie planowania, rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradzania innym w tym zakresie.