wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania – program, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. Uwzględnia całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału, ten z kolei składa się z programów nauczania indywidualnie wybranych przez nauczycieli lub ich autorstwa.

Niezbędne warunki, które muszą być przestrzegane przy tworzeniu zestawu programów to:

  • uwzględnienie możliwości uczniów,
  • ich zainteresowań,
  • wyposażenie szkoły oraz zespołowa praca nauczycieli, którzy muszą uzgodnić nauczane treści i ich realizację.

 

Pobierz szkolny zestaw programów dla:    
     
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego  
     
Liceum Profilowanego  
     
Technikum  
     
Zasadniczej Szkoły Zawodowej  
   
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych  

 

Procedura dopuszczenia do użytku programu nauczania wraz z arkuszem diagnostycznym podręcznika. Aby wprowadzić do szkolnego zestawu programów nauczania nowy program, należy przedłożyć do dyrekcji wniosek jak w załączniku.