wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Ramowe plany

Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych dla odpowiednich okresów nauczania o wyróżnionych celach, stanowiących całość dydaktyczną, zwanych dalej "etapami edukacyjnymi", w zasadniczej szkole zawodowej, trzyletnim liceum profilowanym, czteroletnim technikum, dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletnim technikum uzupełniającym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkole policealnej o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

 

Szkolne plany nauczania na rok szkolny 2010/2011

 Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia

 

 

Informacje MEN na temat ramowych planów nauczania - [ czytaj ]

 

Planowane szkolne plany nauczania na rok szkolny 2011/2012

 Wykaz zajęć dydaktycznych w cyklu kształcenia

Nauczyciele wychowawcy proszeni są o weryfikacje.