wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zasada oceniania - PZO

Poniżej znajdują się przedmiotowe zasady oceniania do poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów:

 

Przedmioty humanistyczne i języki obce

Przedmiot

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie PZO

Plik do pobrania
j. polski E. Worek

j. angielski

B. Siuta

j. niemiecki

A. Tęcza

historia

K.Grosman

wiedza o społeczeństwie

J. Kulpińska

Przedmioty matematyczno - przyrodnicze

matematyka

P. Tomkowicz

informatyka

G. Kawa

fizyka

M. Domaradzki

chemia

W. Bliźniak

biologia

S. Kardaś

geografia

K. Moskal

kształtowanie środowiska

M. Zdon

Przedmioty zawodowe

przedmioty ekonomiczne

A. Król

przedmioty zawodowe

A. Kardaś

J. SOPEL

Przedmioty WF i PO

WF

M.Majewski

PO

K. Prasnal