wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Doradztwo zawodowe

W związku z ogromnym postępem technologicznym, rozwojem gospodarczym pojawił się problem dostosowania wiedzy, umiejętności, kwalifikacji społeczeństwa do wymagań rynku pracy. Należy podejmować odpowiednie działania w celu redukcji tego problemu.      

Światowe standardy gwarantują uczniom dostępność i powszechność usług doradczych na terenie szkoły. Również przepisy w polskim prawie oświatowym zobowiązują placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. 

Przygotowany przez nauczycieli ZST Wewną…trzszkolny system doradztwa zawodowego obowiązujący w szkole - czytaj