wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Stypendia i zasiłki

Samorząd Stzyżowski sukcesywnie rozwija system wspierania młodzieży poprzez różne formy pomocy materialnej. Obecnie młodzi ludzie mogą skorzystać z różnych form pomocy oferowanych albo bezpośrednio w szkołach, albo też w urzędach samorządowych (Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin) zgodnie z zasadą, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mogą uzyskać taką pomoc ze strony Gminy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zaś ze strony samorządu powiatowego, który pełni funkcję organu prowadzącego m.in. dla szkół w Czudcu i Strzyżowie. Generalną zasadą jest, że stypendia i pomoc udzielana jest uczniom, którzy pobierają naukę na danym terenie (gminy lub powiatu strzyżowskiego).

 

Poniżej przedstawiamy wybrane formy aktualnie obowiązujących form pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem oferowanych przez samorząd powiatowy w Strzyżowie. Zamieszczamy również regulaminy oraz potrzebne formularze. Szczegółowe informacje w powyższych sprawach można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, tel. 17 2765000 w. 30,
e - mail: edukacja@strzyzowski.pl . Informacje, regulaminy i formularze dostępne są po kliknięciu poniżej w dany tytuł programu stypendialnego.

 

STYPENDIA DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH W ZAKRESIE NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W SZKOŁACH GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

 

Rok szkolny 2010/2011

Dokumenty do pobrania

Wniosek z uzupełnionymi danymi szkoły

Nabór wniosków

 

  1. Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. Jana Przecławczyka Dąbrowskiego - dla uzdolnionej młodzieży
  2. Stypendia sportowe
  3. Stypendia i zasiłki szkolne
  4. Stypendia dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych na terenie województwa podkarpackiego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
  5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów
  6. Stypendia pomostowe (dla tegorocznych maturzystów)
  7. Nagroda Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych NAJZDOLNIEJSZA MŁODZIEŻ PODKARPACIA

 

Formularze do pobrania

 

Powyższe informacje zostały pobrane ze strony powiatu strzyżowskiego - http://www.strzyzowski.pl/

 

O tym się pisze:

 

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia" od 11 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku obejmiemy pomocą już 2500 osób z 42 diecezji Polski. [ czytaj więcej ]


POMOC finansowa dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem [ CZYTAJ ]  i zarządzeniem Burmistrza Strzyżowa z dnia 10 czerwca 2010 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania podręczników do dnia 31 sierpnia 2010r.