wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Kadra pedagogiczna

 

dyrektor3

 

DYREKTOR: Adam WITEK 

 

 

dyrektor4
Wicedyrektor: Ewa Konieczkowska

 

 

 

Kierownik szkolenia praktycznego: Jan Sopel


Pedagog: Maria Mazur

 

NAUCZYCIELE:

 

Język polski: 

Ewa Worek

Katarzyna Szady-Sagan

Katarzyna Petrycka-Wiater 

 

Język angielski:  

Zofia Głowacka

Barrbara Siuta

Jolanta Butkiewicz

Ewelina Nagrodzka

 

Język niemiecki:   

Marzena Kmieć

Anna Tęcza

 

Wiedza o społeczeństwie:

Marcin Jurzysta

Krystyna Moskal 

 

Historia: 

Katarzyna Grosman

Grzegorz Włodyka

 

Wiedza o kulturze:

Bożena Baranowska 

Ewa Worek

 

Matematyka: 

Ewa Konieczkowska

Piotr Tomkowicz

Weronika Strzępek

Elżbieta Wójcik

 

Fizyka:

Mariusz Domaradzki  

 

Chemia:

Wiesław Bliźniak

 

Biologia:

Beata Skrzypek

 

Geografia:

Krystyna Moskal

 

Przedmioty informatyczne:

Grzegorz Kawa

Joanna Krok-Rysz

Przemysław Bryda

Adam Witek

Artur Kowalski

Dariusz Naworol

 

Wychowanie fizyczne:

Grzegorz Tokarski

Mariusz Wilczewski

Robert Kołodziejczyk

Maciej Majewski

Katarzyna Hałas

Łukasz Krzysiak

 

Przedmioty zawodowe

mechaniczno - samochodowe:

Przemysław Bryda

Anna Indyk

Tadeusz Bober

Kazimierz Prasnal

Wojciech Gadamski

Artur Kowalski

Bolesław Dudziński

Rafał Stolarski

 

Przedmioty zawodowe

ekonomiczne:

Agnieszka Król

Beata Maciaszkiewicz

Elżbieta Niewolska

Dorota Żydzik

Rafał Wilk

Zofia Wasilewska

Anna Świerad-Kłeczek

 

Księża katecheci: 

Ks. Paweł Ciba

Ks. Tomasz Mężyk

 

Wychowanie do życia w rodzinie: 

Maria Mazur

Krystyna Moskal