wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Wychowawcy klas

Nr

Klasa:

Zawód, profil: 

Wychowawca

1. 1 LOdD Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych propozycja: Zofia Głowacka
2. 2 LOdD Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Wójcik Elżbieta


Technikum

 

3. 1 TEI

331403 (341[02]) Technik ekonomista

351203 (312[01]) Technik informatyk

Katarzyna Petrycka Wiater
4. 1 TH 522305 (341[03]) Technik handlowiec Zofia Wasilewska
5. 1 TPM

311513 (311[52]) Technik pojazdów samochodowych

311504 (311[20]) Technik mechanik

Mariusz Domaradzki
  2 TI 351203 (312[01]) Technik informatyk Przemysła Bryda
6. 2 TPM

311513 (311[52]) Technik pojazdów samochodowych

311504 (311[20]) Technik mechanik

Wojciech Gadamski
7. 2 TE 331403 (341[02]) Technik ekonomista Rafał Wilk
8. 2 TH 522305 (341[03]) Technik handlowiec Dorota Żydzik
9. 3 TI Technik informatyk 312[01] Joanna Krok-Rysz
10. 3 TEH

Technik ekonomista 341[02]

Technik handlowiec 341[03]

Beata Maciaszkiewicz
11. 3 TP Technik pojazdów samochodowych 311[52] Grzegorz Włodyka
12. 4 THM

Technik mechanik 311[20]

Technik handlowiec 341[03]

Strzępek Weronika 

13.

4 TEA

Technik ekonomista 341[02]

Technik agrobiznesu 341[01]

Król Agnieszka 

14.

4 TI

Technik informatyk 312[01]

Kawa Grzegorz

15.

4 TP

Technik pojazdów samochodowych 311[52]

Tomkowicz Piotr

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

16. 1 m

723103 (723[04]) Mechanik pojazdów samochodowych

Maciej Majewski
17. 1 wk

512001 (512[02]) Kucharz

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

Grzegorz Tokarski
18. 1 ws

522301 (522[01]) Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

Katarzyna Hałas
19. 2 m 723103 (723[04]) Mechanik pojazdów samochodowych Anna Tęcza
20. 2 w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751201 (741[01]) Cukiernik

751204 (741[02]) Piekarz

741103 (724[01]) Elektryk

722204 (722[03]) Ślusarz

512001 (512[02]) Kucharz

713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych

721306 (721[03]) Blacharz samochodowy

Marzena Kmieć
21. 2 ws

522301 (522[01]) Sprzedawca

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

751107 Wędliniarz

752205 (742[01]) Stolarz

514101 (514[01]) Fryzjer

741203 (724[02]) Elektromechanik pojazdów 

Ewa Worek 
22. 3 w

Oddział wielozawodowy (nauka przedmiotów zawodowych odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą):

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[02]

Stolarz 742[01]

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]

Elektryk 724[01]

Cukiernik 741[01]

Fryzjer 514[01]

Rzeźnik-wędliniarz 741[03]

Piekarz 741[02]

Murarz 712[06]

Monter - elektronik 725[01]

Operator obrabiarek skrawających 722[02]

Krystyna Moskal
23. 3 m

Mechanik pojazdów samochodowych 723[04]

Ślusarz 722[03] (nauka przedmiotów zawodowych w zawodzie ślusarz odbywa się na kursach organizowanych poza szkołą)

Anna Indyk