wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zespły zadaniowe

Skład zespołów problemowo-zadaniowych w roku szkolnym 2013/2014

Zespół do analizy programów nauczania:

 1. Rafał Wilk - przewodniczący
 2. Kazimierz Prasnal
 3. Joanna Krok Rysz
 4. Wojciech Gadamski
 5. Ewa Worek
 6. Barbara Siuta
 7. Piotr Tomkowicz


Zespół do przeprowadzenia diagnozy wstępnej w klasach pierwszych technikum i ZSZ:

 1. mgr E. Niewolska – przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr J. Butkiewicz 
 4. mgr M. Mazur - pedagog 
 5. wychowawcy klas pierwszych 

 

Zespół do przeprowadzenia analizy wyników egzaminów zewnętrznych:

 1. mgr P. Tomkowicz - przewodniczący
 2. mgr M. Domaradzki
 3. mgr W. Gadamski
 4. nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem zewnętrznym
 5. wychowawcy klas maturalnych

 

Zespół do śledzenia losów absolwentów:

 1. mgr K. Hałas - koordynator
 2. wychowawcy klas kończących szkołę

 

Zespół wychowawczy:

 1. mgr E. Niewolska - koordynator
 2. mgr M. Mazur - pedagog szkolny
 3. wychowawcy klas

 

Zespół do przeprowadzenia modyfikacji programu wychowawczego i profilaktyki szkoły:

 1. mgr M. Mazur - przewodnicząca
 2. mgr M. Majewski
 3. mgr A. Indyk
 4. mgr K. Petrycka – Wiater
 5. mgr inż. J. Krok – Rysz

 

Zespół redagujący i ewaluujący program wspomagania uczniów w edukacji:

 1. mgr W. Strzępek – przewodnicząca
 2. mgr Z. Głowacka
 3. mgr B. Dudziński
 4. mgr K. Moskal
 5. mgr E. Wójcik
 6. mgr E. Nagrodzka 

Zespół ds. promocji szkoły:

 1. mgr M. Domaradzki - przewodniczący
 2. mgr R. Wilk
 3. mgr G. Włodyka
 4. mgr W. Strzępek
 5. mgr G. Kawa
 6. mgr R. Kołodziejczyk
 7. mgr P. Bryda

Zespół do modyfikowania i redagowania koncepcji pracy szkoły:

 1. mgr G. Włodyka – przewodniczący
 2. mgr A. Król
 3. mgr K. Prasnal
 4. mgr W. Gadamski
 5. mgr D. Żydzik
 6. mgr M. Wilczewski
 7. mgr A. Świerad - Kłeczek
 8. mgr P. Tomkowicz

Zespół ds. ewaluacji:

 1. mgr A. Tęcza – przewodniczący
 2. mgr D. Żydzik
 3. mgr B. Siuta
 4. mgr M. Kmieć

Komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna:

 1. mgr M. Wilczewski – przewodniczący
 2. mgr M. Majewski
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr J. Krok – Rysz
 5. mgr G. Kawa
 6. mgr J. Sopel

 Zespół do przeprowadzenia modyfikacji Statutu szkoły:

 1. mgr A. Król - przewodnicząca
 2. mgr P. Tomkowicz
 3. mgr E. Worek
 4. mgr A. Świerad - Kłeczek

 

Zespół do opracowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:

 1. mgr J. Sopel – koordynator
 2. mgr M. Mazur - opiekun Szkolnego Ośrodka Kariery (SzOK)

 

Komisja wnioskowa:

 1. mgr K. Prasnal
 2. mgr G. Włodyka
 3. mgr E. Niewolska

 

Zespół ds. organizacji imprez szkolnych:

 1. mgr K. Szady – Sagan – część artystyczna, harmonogram imprez szkolnych, plan imprezy
 2. mgr E. Worek – część artystyczna, harmonogram imprez szkolnych, plan imprezy
 3. mgr G. Tokarski – nagłośnienie, ustawienie krzeseł, harmonogram imprez sportowych
 4. mgr K. Prasnal – ustawienie młodzieży, ustawienie krzeseł
 5. mgr A. Tęcza – dekoracja
 6. mgr J. Butkiewicz - dekoracja
 7. mgr B. Siuta - dekoracja
 8. mgr K. Hałas - dekoracja

 

Zespół ds. promocji uczniów zdolnych i wyróżniających się w środowisku szkolnym i poza nim w tym do modyfikowania regulaminów i przeprowadzanie konkursów „Absolwent Roku” i „Najlepszy Uczeń Szkoły” oraz zgłaszanie uczniów do nagrody na koniec roku szkolnego)

 1. mgr B. Maciaszkiewicz - przewodnicząca
 2. mgr Z. Wasilewska
 3. mgr P. Bryda
 4. mgr M. Mazur
 5. mgr W. Strzępek

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr W. Strzępek

Opiekun pocztów sztandarowych: mgr G. Tokarski

Opiekun sklepiku uczniowskiego: mgr A. Król

Lider WDN: mgr D. Żydzik

 

Koordynatorzy ścieżek edukacyjnych:

Edukacja czytelnicza i medialna – K. Petrycka –Wiater

Edukacja ekologiczna – K. Moskal

Edukacja europejska – J. Butkiewicz

Edukacja filozoficzna – E. Worek

Edukacja prozdrowotna – St. Kardaś

Edukacja regionalna – G. Włodyka