wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Pracownie szkolne

Baza lokalowa Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie obejmuje dwa budynki dydaktyczne zlokalizowane przy ulicy Mickiewicza 11. Dodatkowo przy Zespole Szkół Technicznych działa Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Budynek „B” to główny budynek Zespołu Szkół. Znajduje się w nim gabinet dyrektora i wicedyrektora szkoły, sekretariat, biuro pedagoga szkolnego i kierownika szkolenia praktycznego oraz pokój nauczycielski i zaplecze socjalne.

Lista klasopracowni w budynku "B" Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie:

Nazwa sali

Przeznaczenie

Opiekun odpowiedzialny za stan i wygląd pracowni

PARTER

B1

Sala ogólnodostępna

Agnieszka Król

B2

Klasopracownia historii

Grosman Katarzyna

B3

Klasopracownia matematyki

Tomkowicz Piotr

B4

Klasopracownia geografii

Moskal Krystyna

B5

Pracownia informatyczna

Kawa Grzegorz

B6

Pracownia języka polskiego

Worek Ewa

PIĘTRO

B11

Pracownia informatyczna 

Krok-Rysz Joanna

B12

Pracownia ekonomiczno-informatyczna

Niewolska Elżbieta

B13

Klasopracownia przedsiębiorczości

Rafał Wilk

B14

Klasopracownia fizyki i chemii

Domaradzki Mariusz

 

Pracownie informatyki i pracownia ekonomiczna wyposażone są w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.

 

W budynku „C” znajduje się sala gimnastyczna z dobrze wyposażonym zapleczem sportowym, szatnie, prysznice i gabinet higienistki szkolnej.

W budynku tym znajduje się również pięć sal lekcyjnych:

- trzy pracownie przedmiotów zawodowych,

- dwie sale ogólnodostępne.

Lista klasopracowni w budynku "C" Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie:

Nazwa sali

Przeznaczenie 

Opiekun odpowiedzialny za stan i wygląd pracowni

C11

 Pracownia mechaniczna

Wojciech Gadamski

C14

 Pracownia mechaniczna

Prasnal Kazimierz

C17

 Sala ogólnodostępna

Wasilewska Zofia

C18

 Sala ogólnodostępna

Anna Indyk

C19

 Sala ogólnodostępna

Małgorzata Lis 

 

Lista klasopracowni w budynku "A" Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie:

Nazwa sali

Przeznaczenie 

Opiekun odpowiedzialny za stan i wygląd pracowni

A16

 Sala ogólnodostępna

Stanisława Kardaś

A17

 Sala językowa

Barbara Siuta

A17a

 Sala językowa

Anna Tęcza

A23

 Sala ogólnodostępna

Dorota Żydzik

A24 Sala ogólnodostępna  

A25

 Sala ogólnodostępna

Petrycka-Wiater Katarzyna

Zespół Szkół ma do dyspozycji bibliotekę szkolną LO wraz z multimedialnym centrum informacji wyposażonym w zestawy komputerowe z dostępem do Internetu.