wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Koła zainteresowań

W Zespole Szkół w Strzyżowie prowadzone są następujące KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

- Dyskusyjny Klub Filmowy – warsztaty filmowe

- Kółko Geograficzne – „Geografia dla ciekawych”

- Kółko Młodych Fizyków

- Kółko z Podstaw Przedsiębiorczości

- Kółko z Rachunkowości

- Kółko Zainteresowań Pojazdami Samochodowymi

- Kółko Artystyczne – przygotowanie programów na uroczystości szkolne

- Szkolny Klub Sportowy – piłka koszykowa chłopców

- Liga Koszykowa Chłopców i Dziewcząt

- Zajęcia rekreacyjne – piłka siatkowa

- Zajęcia rekreacyjno-sportowe – pływanie

- Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne

 

W szkole odbywają się dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z przedmiotów:

- Język polski

- Język angielski

- Język niemiecki

- Historia

- Biologia

- Geografia

- Matematyka

 

W szkole realizowane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach:

- Technik ekonomista

- Technik handlowiec

- Technik mechanik

 

W szkole prowadzone są zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce z przedmiotów:

- Język angielski

- Język niemiecki

- Historia

- Wiedza o społeczeństwie

- Geografia

- Matematyka

- Informatyka

- Przedmioty zawodowe

 

W Zespole Szkół działają ponadto:

- Kabaret Szkolny
- Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

 

W formie E-LEARNINGU w szkole realizowane są następujące kursy:

- Konsultacje z matematyki

- Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z matematyki

- Trening sprawności językowych z języka niemieckiego

- Kurs z języka angielskiego

- Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego z języka angielskiego

- Kurs pisania wypracowań po niemiecku

- Kurs z rachunkowości przygotowujący do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista

- Kurs przygotowujący do konkursu „Młody Ekonomista”

- Kurs przygotowujący do wejścia na rynek pracy i prowadzenia działalności gospodarczej – „Przedsiębiorczość – Pierwsza Praca – Własna Firma”

- Kurs z technologii informacyjnej

- Kurs z fizyki

- Kurs z wychowania fizycznego

- Konkurs „Szkolna Liga Klas”

- Prezentacja na temat szkodliwości palenia papierosów