wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Program wychowawczy

Program wychowawczy przedstawia zadania i cele wychowawcze szkoły oraz opis działań wychowawczych prowadzących do ich pełnej realizacji z uwzględnieniem potrzeb wychowanków.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym i zdrowotnym i intelektualnym.

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę,  przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach.

 

Szkolny program wychowawczy - [ czytaj ]