wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Program profilaktyki

Profilaktyka jest to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki środowiskowej, to znaczy taki, w którym obiektem działań jest całe środowisko szkolne.

Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz przez umożliwienie jednostkom osiąganie subiektywnie satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego, bogatego życia (Z. Gaś, 1997).

Program profilaktyki powstał, by przeciwdziałać negatywnym zjawiskom. Jego nadrzędnym celem jest zwiększenie ilości i jakości oddziaływań profilaktycznych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia i redukcji antyspołecznych zachowań młodzieży.

Szkolny Program Profilaktyki jest to program działań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących całą społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli) w zakresie profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Program opiera się na następujących działaniach:

  • wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie,
  • budowanie poczucia wartości,
  • wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju,
  • kształcenie umiejętności komunikacyjnych,
  • wychowanie do wartości i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji,
  • wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem,
  • stworzenie systemu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole.

Szkolny program profilaktyki - [ czytaj ]