wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Oferta edukacyjna

Projekt kształcenia ponadgimnazjalnego w Zespole Szkół Technicznych

w Strzyżowie w roku szkolnym 2011/2012

L.p.Typ szkołyProfil, zawód.
 1. Technikum

podbudowa:
gimnazjum
okres kształcenia:
4-lata
Zawód:

 • technik pojazdów samochodowych 
          (dofinansowanie do prawa jazdy 50%)
 • technik ekonomista
         specjalność: doradztwo biznesowe
 • technik handlowiec
 • technik mechanik (dofinansowanie do prawa jazdy 50%)
          specjalność:
  • obróbka skrawaniem
  • obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
 • technik informatyk 
 • technik agrobiznesu
 •      specjalność: prowadzenie działalności gospodarczej

      Szkoła kończy się egzaminem maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

  Tytuł zawodowy w technikach uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

  2.Uzupełniające technikum;

  podbudowa:
  zasadnicza
  szkoła
  zawodowa

  okres kształcenia:
  3-lata

  Zawód:

 • technik mechanik
 • technik handlowiec
 • Tytuł zawodowy w technikach uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

   3. Szkoła policealna

  podbudowa:
  szkoły średnie
  okres kształcenia:
  2- lata

  Zawód:  

 • technik informatyk
 • technik ekonomista
         specjalność: doradztwo biznesowe
 • technik handlowiec 
 • technik prac biurowych

 • Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
  Tytuł zawodowy uzyskuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  4.Zasadnicza szkoła
  zawodowa  podbudowa:
  gimnazjum
  okres kształcenia:
  2-, 3- lata

  W Zasadniczej Szkole Zawodowej okres nauki wynosi 2 lub 3 lata, w zależności od zawodu. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom robotnika wykwalifikowanego w danym zawodzie lub tytuł czeladnika po zdaniu odpowiednich egzaminów. 

  Nauka zawodu może odbywad się w:
  1. zakładach rzemieślniczych lub zakładach gospodarki uspołecznionej we wszystkich zawodach o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia:
  Nauka zawodu może odbywać się w zakładach rzemieślniczych lub zakładach gospodarki uspołecznionej we wszystkich zawodach o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia. 

   Cykl 2-letni: 

  Nazwa zawodu

  Symbol cyfrowy zawodu

  - posadzkarz

  713[05]

  kucharz małej gastronomii

  512[05]

  sprzedawca

  522[01]

  - betoniarz zbrojarz

  712[01]

  - malarz tapeciarz

  714[01]

  - lakiernik

  714[03]

  - blacharz

  721[01]

  Cykl 3-letni:

  Nazwa zawodu

  Symbol cyfrowy zawodu

  fryzjer

  514[01]

  - cieśla

  712[02]

  - murarz

  712[06]

  - dekarz

  713[01]

  - monter instalacji 
    i urządzeń sanitarnych


  713[02]

  - blacharz samochodowy

  721[03]

  - operator obrabiarek skrawających

  722[02]

  - ślusarz

  722[03]

  - mechanik pojazdów 
    samochodowych (dofinansowanie 
       do prawa jazdy 50%)


  723[04]

  - elektryk

  724[01]

  - elektromechanik pojazdów 
    samochodowych


  724[02]

  - elektromechanik

  724[05]

  - monter elektronik

  725[01]

  - cukiernik

  741[01]

  - piekarz

  741[02]

  - rzeźnik wędliniarz

  741[03]

  - stolarz

  742[01]

  - tapicer

  743[03]

  Istnieje możliwość nauki w innych zawodach, których nie ma na liście. Więcej informacji w sekretariacie Zespołu Szkół.

  Baza adresów firm gdzie możesz uczyć się praktycznej nauki zawodu znajduje się w dziale szkolenie praktyczne, baza pracodawców.

  Uzupełniające liceum
  ogólnokształcące
   dla dorosłych
  - dzienne

  podbudowa:
  zasadnicza
  szkoła
  zawodowa

  okres kształcenia:
  2-lata

  Zajęcia bezpłatne.

  Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym do wyboru przez uczniów.

  Szkoła kończy się egzaminem maturalnym.

  Uzupełniające liceum
  ogólnokształcące
   dla dorosłych
  - zaoczne

  podbudowa:
  zasadnicza
  szkoła zawodowa

  okres kształcenia:
  2-lata

  Zajęcia bezpłatne.

  Szkoła kończy się egzaminem maturalnym.

  Liceum ogólnokształcące 
  dla dorosłych - 
  zaoczne

  podbudowa:
  ośmioklasowa szkoła 
  podstawowa
  okres kształcenia: 

  3-lata

  Zajęcia bezpłatne.

  Szkoła kończy się egzaminem maturalnym.

   

   

  Jeśli w dalszym ciągu nie jesteś zdecydowany jaki zawód wybrać zapraszamy do szkoły na rozmowy z naszymi nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją.

  Gdy decyzja o dalszym kształceniu wciąż jest trudna, wahasz się, nie jesteś zdecydowany proponujemy przeprowadzenie testów diagnozujących w Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzyżowie.  http://www.poradniastrzyzow.pl/

  Nauka zawodu może odbywać się w zakładach rzemieślniczych, zakładach gospodarki uspołecznionej czy u pracodawcy spełniającego odpowiednie warunki we wszystkich zawodach o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia.