wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Podbudowę programową zasadniczej szkoły zawodowej stanowi gimnazjum. W szkole prowadzone jest kształcenie ogólne i zasadnicze zawodowe. Cykl kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w klasie programowo najwyższej. Pozytywny wynik tego egzaminu umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego. W toku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej uczeń nabywa wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz wykonywania zawodu lub prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki w liceum lub technikum uzupełniającym.

 

 

Zawody, w których prowadzone jest kształcenie:

Cykl 2-letni: 

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

- posadzkarz

713[05]

- kucharz małej gastronomii

512[05]

- sprzedawca

522[01]

- betoniarz zbrojarz

712[01]

- malarz tapeciarz

714[01]

- lakiernik

714[03]

- blacharz

721[01]

Cykl 3-letni:

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

- fryzjer

514[01]

- cieśla

712[02]

- murarz

712[06]

- dekarz

713[01]

- monter instalacji 
  i urządzeń sanitarnych


713[02]

- blacharz samochodowy

721[03]

- operator obrabiarek skrawających

722[02]

- ślusarz

722[03]

- mechanik pojazdów 
  samochodowych


723[04]

- elektryk

724[01]

- elektromechanik pojazdów 
  samochodowych


724[02]

- elektromechanik

724[05]

- monter elektronik

725[01]

- cukiernik

741[01]

- piekarz

741[02]

- rzeźnik wędliniarz

741[03]

- stolarz

742[01]

- tapicer

743[03]

Istnieje możliwość nauki w zawodach, których nie zawarto w ofercie szkoły. Baza adresów firm gdzie możesz uczyć się praktycznej nauki zawodu znajduje się w dziale szkolenie praktyczne, baza pracodawców.