wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE PO ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

 

Jakie otrzymasz wykształcenie?

Ukończenie liceum uzupełniającego daje wykształcenie średnie. Po zdaniu egzaminu maturalnego, absolwent otrzymuje świadectwo maturalne.

Nauka w liceum uzupełniającym trwa 2 lata. Podbudowę liceum uzupełniającego stanowi zasadnicza szkoła zawodowa. Nauka odbywa się w trybie dziennym i zaocznym.

Ukończenie liceum uzupełniającego umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia w szkole policealnej lub wyższej.

 

Jakich będziesz uczył się przedmiotów?

W procesie kształcenia uczniowie (słuchacze) uzyskują wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Przedmioty realizowane będą na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

 

Co będziesz umiał?

W toku kształcenia w liceum uzupełniającym uczeń (słuchacz) nabędzie wiadomości i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego.

 


 

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych - zaoczne

podbudowa:
ośmioklasowa szkoła podstawowa lub gimnazjum
okres kształcenia: 

3-lata

 


 

Uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych
- zaoczne

podbudowa:
zasadnicza szkoła zawodowa
okres kształcenia:
2-lata

 


 

Uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych
- dzienne

podbudowa:
zasadnicza szkoła zawodowa
okres kształcenia:
2-lata