wyszukiwarka :

czegoś nie możesz znaleźć ? poszukaj

Szkoła Policealna

Podbudowę programową szkoły policealnej stanowi liceum ogólnokształcące lub profilowane. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata. W szkole prowadzone jest kształcenie zawodowe, którego realizacja umożliwia słuchaczom zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zdanie tego egzaminu gwarantuje uzyskanie tytułu technika w danym zawodzie. Słuchacze szkoły policealnej odbywają szkolenie praktyczne w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach rynku regionalnego.

 


TECHNIK EKONOMISTA

 

Charakterystyka zawodu:

▪ Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej podmiotów gospodarczych

▪ Wykonywanie typowych prac biurowych

▪ Prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością

▪ Zajmowanie się zaopatrzeniem i gospodarką materiałową

▪ Prowadzenie polityki zatrudnienia

▪ Sprzedaż produktów

▪ Wykonywanie czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów zaopatrzenia, magazynowania, transportu

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Podstawy ekonomii

▪ Prawo

▪ Ekonomika

▪ Rachunkowość

▪ Pracownia ekonomiczna

▪ Język obcy zawodowy

▪ Specjalizacja

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Wszystkie stanowiska pracy w małych podmiotach gospodarczych

▪ Stanowiska związane z finansami i rachunkowością

▪ Prowadzenie doradztwa biznesowego

▪ Wykonywanie czynności typowych dla sekretarki

 


TECHNIK HANDLOWIEC

Charakterystyka zawodu:

▪ Obsługa klienta

▪ Organizacja pracy w punktach sprzedaży

▪ Prowadzenie księgowości małego podmiotu gospodarczego

▪ Prowadzenie działań marketingowych

▪ Współpraca z kontrahentami

▪ Gospodarowanie zapasami

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Podstawy ekonomii

▪ Ekonomika handlu

▪ Statystyka

▪ Rachunkowość handlowa

▪ Marketing

▪ Towaroznawstwo

▪ Elementy prawa

▪ Pracownia informatyczno-handlowa

▪ Język obcy zawodowy

▪ Działalność przedsiębiorstwa handlowego

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Realizowanie funkcji handlowych w punktach sprzedaży detalicznej

▪ Praca w agencjach reklamowych

▪ Prowadzenie księgowości małej firmy

▪ Praca na średnim szczeblu zarządzania w hurtowniach, magazynach

 


 

TECHNIK PRAC BIUROWYCH

 

Charakterystyka zawodu:

▪ Organizacja prac biurowo-administracyjnych

▪ Gromadzenie, rejestracja informacji i dokumentacji oraz ich przetwarzanie w przedsiębiorstwie

▪ Koordynacja przepływu informacji i dokumentacji w przedsiębiorstwie

▪ Podejmowanie działań związanych z organizacją narad, szkoleń, konferencji oraz spotkań z kontrahentami przedsiębiorstwa

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Podstawy ekonomii

▪ Ekonomika przedsiębiorstw

▪ Elementy prawa

▪ Organizacja pracy biurowej

▪ Korespondencja biurowa

▪ Informatyczna obsługa biura

▪ Język obcy zawodowy

▪ Specjalizacja

▪ Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu)

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ W przedsiębiorstwach i instytucjach na stanowiskach dotyczących obsługi administracyjnej

▪ Samodzielne prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie organizacji narad, szkoleń, zebrań, obsłudze sprzętu biurowego

 


TECHNIK INFORMATYK

 

Charakterystyka zawodu:

▪ Posługiwanie się systemami operacyjnymi

▪ Obsługa oprogramowania użytkowego

▪ Dobór konfiguracji sprzętu i oprogramowania

▪ Obsługa urządzeń peryferyjnych (skanery, drukarki, plotery, kamery cyfrowe)

▪ Praca w sieciach komputerowych

▪ Projektowanie baz danych i ich oprogramowania

▪ Programowanie

 

Przedmioty zawodowe:

▪ Systemy operacyjne i sieci komputerowe

▪ Oprogramowanie biurowe

▪ Programowanie strukturalne i obiektowe

▪ Urządzenia techniki komputerowej

▪ Multimedia i grafika komputerowa

▪ Język obcy zawodowy

▪ Zajęcia specjalizujące

▪ Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy we wcześniejszym toku nauczania nie realizowali tego przedmiotu)

 

Możliwości zatrudnienia:

▪ Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa

▪ Praca w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

▪ Administrowanie sieci komputerowych

▪ Obsługa informatyczna dowolnego przedsiębiorstwa

▪ Praca w sklepach komputerowych, punktach serwisowych